Okresowe badania techniczne

Najczęściej wykonywanymi badaniami pojazdów są badania okresowe.

Motocykle, samochody osobowe, samochody ciężarowe o d.m.c. do 3,5t oraz przyczepy o d.m.c. do 3,5t podlegają badaniom przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 2 lat od dnia przeprowadzonego badania, a potem corocznie.

Nie dotyczy to jednak pojazdów używanych jako taksówka osobowa, pojazdów o liczbie miejsc od 5 do 9 wykorzystywanych do zarobkowego transportu osób, pojazdów zasilanych gazem, pojazdu uprzywilejowanego, pojazdu wykorzystywanego do nauki jazdy. Pojazdy te ze względu na swoje specjalne przeznaczenie podlegają corocznym badaniom technicznym.

Ciągniki rolnicze do 3,5 tony jako jedyne podlegają badaniom diagnostycznym przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

Zakres badania okresowego obejmuje:

  1. prawidłowość działania poszczególnych zespołów układów pojazdu zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska
  2. spełnianie warunków dodatkowych – dotyczy grupy pojazdów określonych w ustawie i rozporządzeniu o warunkach technicznych