Dodatkowe badania techniczne

Badania dodatkowe przeprowadza się niezależnie od badań okresowych i podlegają im pojazdy, które:

  • zostały skierowane przez policję lub starostę, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska, uczestniczył w wypadku drogowym
  • zostały skierowane przez starostę
  • przystosowano do wykorzystywania jako taksówka, pojazd uprzywilejowany lub do nauki jazdy
  • zarejestrowano po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę

Ponadto oferujemy następujące badania diagnostyczne:

Amortyzatory
Stanowisko kontrolne firmy Unimetal jest urządzeniem do badania układu jezdnego i amortyzatorów pojazdu w stanie zabudowanym. Przebieg kontroli następuje automatycznie jako kontrola pojedynczego koła, może służyć do wykrywania i identyfikacji skutków w układzie jezdnym.

Hamulce – samochody osobowe
Urządzenie diagnostyczne HEKA UNIVERS A2, służy do kontroli i automatycznej oceny skuteczności hamulców pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Oprócz kontroli i automatycznej oceny skuteczności hamulców, urządzenie to, umożliwia dodatkowo pomiar ustawienia kół obu osi i wstępną ocenę stanu amortyzatorów. Stanowisko płytowe HEKA nadaje się do badania pojazdów z napędem na cztery koła i z układem ABS. Urządzenie dopuszczone jest atestem ITS do stosowania w Stacjach Kontroli Pojazdów. Badanie pojazdu na urządzeniu UNIVERS A2 jest procesem dynamicznym, odpowiada więc rzeczywistym warunkom jazdy dla wszystkich rodzajów napędu.

Światła
Przyrząd do kontroli i ustawiania świateł UPS-20 jest przyrządem optycznym pozwalającym na przeprowadzenie szybkiej regulacji (ustawienia) reflektorów samochodu każdego typu z równoczesnym pomiarem światłości i natężenia światła.

Szarpaki – samochody osobowe
Urządzenie Ravaglioli (szarpak) przeznaczony jest do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu w celu kontroli i wykrywania luzów w zwrotnicach, na drążkach kierowniczych i przegubach oraz elementach zawieszenia i układu kierowniczego. Urządzenie umożliwia badanie pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony. Przyrząd składa się z dwóch płyt sterowanych przez siłowniki pneumatyczne.

Geometria kół
Przyrząd GTO Laser umożliwia dokonanie kontroli geometrii ustawienia kół w samochodach: osobowych i tzw. miniwanach, a także dostawczych, posiadających obręcze kół w zakresie średnic od 12″ do 18″. Jest to urządzenie laserowo-mechaniczne, za pomocą, którego kąty poziome (zbieżności kół, przesunięcie kół osi przedniej i odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii) mierzone są na drodze optycznej z wykorzystaniem niskoenergetycznych laserów półprzewodnikowych, a kąty pionowe (kąty pochylenia kół oraz kąty wyprzedzenia i pochylenia osi sworzni zwrotnic) w sposób mechaniczny. Posłużenie się wiązkami światła laserowego umożliwia pomiar nawet przy bardzo intensywnym nasłonecznieniu. Użyte lasery są w pełni bezpieczne. GTO Laser pozwala wykonać pełną geometrię kół również w samochodach powypadkowych.

Badanie spalin
Do tego badania używamy następujących urządzeń:

  • Analizator BOSCH BEA jest przeznaczony do pomiaru emisji spalin pojazdów z silnikiem 2-suwowym i 4-suwowym o zapłonie iskrowym. Ponadto służy do pomiaru zadymienia spalin pojazdów z silnikiem o zapłonie samoczynnym w warunkach swobodnego przyspieszenia od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej i do pomiaru emisji spalin pojazdów z silnikiem 2-suwowym i 4-suwowym o zapłonie iskrowym.
  • Dymomierz ISC OLIVER D60 Urządzenie do pomiaru czystości spalin silników wysokoprężnych.