O firmie

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „WPT” Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które zostało utworzone na bazie dawnego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego. Działalność swoją rozpoczęło w 1995 roku przejmując administrację nad terenem działki mieszczącej się przy ulicy Suchej 31 w Gdańsku. Obecna siedziba firmy znajduje się przy ulicy Narwickiej 11.

Głównym przedmiotem działalności firmy jest prowadzenie Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów, wulkanizacji samochodów osobowych, dostawczych i TIR; zmiana organizacji ruchu; serwis klimatyzacji; mechanika pojazdowa.

Priorytetową działalnością Firmy jest Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Szeroki zakres badań:

A – motoykle i motorowery
B – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
T – ciągniki rolnicze

i usług dodatkowych

c – pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
d – pojazdów zarajestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badania techniczne)
e – pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę,
h – nadawania i wybijania numerów na nadwoziach (podwoziach-ramach), sinikach pojazdów oraz wykorzystywanie tabliczek zastępczych, powoduje, ze jesteśmy w stanie obsłużyc każdego klienta o najbardziej zróżnicowanej flocie pojazdów.